Skip to content

Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous 19.3.2023 klo 16.00 alkaen Hyvärilässä Höljäkkä-salissa

Ajankohta

su 19.3. - su 19.3.2023

16.00

Paikka

Lomatie 12, 75500 Nurmes

Esityslista

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja
pöytäkirjantarkastajat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.

5. Esitetään tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle
myönnettävästä vastuuvapaudesta.

6. Sääntömuutos vastaamaan nykyisin voimassaolevia res.liiton mallisääntöjä.

7. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle
kirjallisesti ilmoittamat asiat.